Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Umowa zlecenia w gabinecie lekarskim

Katarzyna Zalewska24 stycznia 2022Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat zatrudnienia personelu w gabinecie lekarskim. Dziś czas zastanowić się czy umowa zlecenia w gabinecie lekarskim to dobre rozwiązanie.

Umowa zlecenia obecnie często jest zamiennikiem umowy o pracę. Dlaczego wydaje się być bardziej korzystna od umowy o pracę? Powodów jest kilka: mniejszy formalizm czy łatwość wypowiadania takiej umowy. Powstaje pytanie czy taka umowa można stosować do współpracowników w gabinecie lekarskim.

Umowa zlecenia powszechnie jest określana jako umowa starannego działania (koresponduje to z charakterem pracy lekarza). Na jej podstawie biorący zlecenie (Twój współpracownik) zobowiązuje się do wykonywania konkretnych czynności.

W umowie zlecenia należy określić co dana osoba ma wykonywać, w jakich godzinach czy też dniach. Reguluje także jakie wynagrodzenie przysługuje za wykonanie tej umowy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to taka umowa o pracę w wersji light. Nie do końca tak jest. Najważniejszym moim zdaniem, aspektem umowy zlecenia jest to, że strony mają bardzo dużą możliwość kształtowania okresu współpracy i warunków jej zakończenia. Nie ma ograniczeń w ilości zawieranych umów zlecenia, jak też okresu ich trwania.

Czy umowa zlecenia w gabinecie lekarskim to dobre rozwiązanie?

Myślę, że jeżeli potrzebujesz współpracownika w mniejszym wymiarze czasu np. 2-3 razy w miesiącu to jest dobry pomysł. Podobnie, gdy przyjmować pacjentów ma specjalista z danej dziedziny, którego codzienna obecność w gabinecie nie jest wymagana. Jakie są Wasze doświadczenia z umowami zlecenia w gabinecie lekarskim? Czy zawieracie takie umowy lub mieliście na ich gruncie problemy? Opiszcie to w komentarzach.

*****

Zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim

Jakiś czas temu zwracałam Wam uwagę na to z jakimi ograniczeniami w korzystaniu z pomocy współpracowników możecie się spotkać prowadząc indywidualną praktykę lekarską. W tym wpisie przybliżę Wam z czym wiąże się zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim. Będzie to przydatne, gdy prowadzony przez Ciebie gabinet prężnie się rozwija, a Ty potrzebujesz personelu. W tym wpisie skupię się na przedstawieniu zasad zatrudniania personelu w oparciu o kodeks pracy. Już w przyszły poniedziałek opiszę zasady współpracy na gruncie umowy zlecenia [Czytaj dalej]

Dziś czas na zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim. Jakiś czas temu zwracałam Wam uwagę na to z jakimi ograniczeniami w korzystaniu z pomocy współpracowników możecie się spotkać prowadząc indywidualną praktykę lekarską.

Będzie to przydatne, gdy prowadzony przez Ciebie gabinet prężnie się rozwija, a Ty potrzebujesz personelu. W tym wpisie skupię się na przedstawieniu zasad zatrudniania personelu w oparciu o kodeks pracy.

Już w przyszły poniedziałek opiszę zasady współpracy na gruncie umowy zlecenia.

Skupię się na spotykanych najczęściej umowach o pracę oraz wskażę, w jakiej sytuacji dana umowa o pracę może się sprawdzić.

Zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim

Umowa o pracę na okres próbny

Tę umowę zawiera się na okres maksymalnie 3 miesięcy. Służy sprawdzeniu tego, czy dana osoba nadaje się na konkretne stanowisko. Co do zasady umowę o pracę na okres próbny zawiera się pomiędzy tymi samymi stronami jest jeden raz. Ale istnieją od tej zasady wyjątki:

 • jeśli umowa z tym samym pracownikiem ma dotyczyć wykonywania pracy innego rodzaju;
 • upływ co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Umowa rozwiązuje się po upływie okresu, na który została zawarta. Umowę o pracę na okres próbny można też rozwiązać za wypowiedzeniem. Przy czym okresy wypowiedzenia umowy są następujące:

 • 3 dni robocze – okres próbny nie przekraczał 2 tygodni;
 • 1 tydzień – okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie – okres próbny wynosił 3 miesiące.

Jak możesz zauważyć ten rodzaj umowy o pracę sprawdza się na początkowym etapie współpracy, kiedy obie strony nie są jeszcze pewne czy chcą dalej ze sobą pracować.

Umowa o pracę na czas określony

Kolejnym rodzajem umowy o pracę, którą możesz zaproponować pracownikowi jest umowa o pracę na czas określony. Ten rodzaj zatrudnienia jest korzystny, gdy potrzebujesz pracownika na konkretny okres. Przy czym musisz pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony ograniczono liczbą takich umów – 3 oraz łącznym okresem ich trwania – 33 miesiące. Jeżeli okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów na czas określony przekracza 33 miesiące bądź zostanie zawarta 4 umowa o pracę wywołuje to pewne skutki.

Przyjmuje się, że zatrudniono pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się po upływie wskazanego okresu. Mogą ją wypowiedzieć obie strony. Okresy wypowiedzenia są następujące:

 • 2 tygodnie – okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 3 lata.

Ten rodzaj umowy zapewnia względną stabilizację obu stronom tej umowy, ale pozwala także na elastyczne dostosowanie okres zatrudnienia do konkretnych potrzeb.

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Rodzaj umowy lubiany przez pracowników, ze względu na stabilizację i przewidywalność. (O ile w obecnych czasach można jeszcze o tym mówić). Umowa o pracę na czas nieokreślony warta jest rozważenia w sytuacji, gdy jesteś przekonana/ny do tego, że z daną osobą chcesz pracować na stałe.

Taka umowa rozwiązuje się na skutek wypowiedzenia przez jedną ze stron. Okresy wypowiedzenia są takie same jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym jeśli chcesz rozwiązać tą umowę jako pracodawca musisz wskazać przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie.

Zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim wymaga zastanowienia się nad tym, w jaki sposób chcesz zorganizować jego działalność. Wymaga też przemyślenia komu i jaką umowę chcesz i możesz zaoferować.

To tylko fragment wiedzy na temat zatrudniania personelu w gabinecie lekarskim. Za tydzień napiszę o innej podstawie współpracy. Jeżeli macie pytania lub wątpliwości dotyczące tego tematu, dajcie znać w komentarzach:)

*****

Współpracownicy w gabinecie lekarskim

Organizacja gabinetu lekarskiego to nie tylko lokal i wyposażenie, ale także osoby na pomoc których możesz liczyć. Dlatego tak ważni są współpracownicy w gabinecie lekarskim.

Dziś zajmę się kwestią współpracowników w gabinecie lekarskim, a konkretnie w indywidualnej praktyce lekarskiej. Czy prowadząc gabinet lekarski w takiej formie można posiłkować się pomocą innych osób? Kogo i kiedy możesz zatrudnić? [Czytaj dalej]

Zgoda pacjenta na leczenie

Katarzyna Zalewska10 stycznia 2022Komentarze (0)

Dziś na tapet trafia temat znany przez pacjentów i lekarzy. Mianowicie – zgoda pacjenta na leczenie. Na pierwszy rzut oka kwestia jest jasna i oczywista. Ale rzeczywistość weryfikuje to przekonanie. Dlatego mała dawka wiedzy w tym temacie jest niezbędna.

Kto wyraża zgodę na leczenie?

Zgodę na leczenie wyraża sam pacjent, jeżeli jest pełnoletni oraz może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące jego osoby. Sytuacja komplikuje się w sytuacji, w której pacjentem jest dziecko. Jeżeli nie ukończyło 16 lat, wówczas zgodę wyrażają jego przedstawiciele ustawowi (zazwyczaj rodzice). Po ukończeniu 16 roku życia wymagana jest też zgoda samego młodego pacjenta. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie zgodę wyraża opiekun, a osób ubezwłasnowolnionych częściowo – sam pacjent (chyba, że sąd w orzeczeniu postanowi inaczej). Ok, w takim razie podmiotową stronę zgody na leczenie mamy jasną (pomijam aspekt sytuacji ratowania życia i zdrowia). Ale czy zgodę rozpatruje się tylko pod kątem osoby, która ma jej udzielić.

Zgoda pacjenta na leczenie – czyli jaka?

Najprościej byłoby ją opisać wymieniając najważniejsze cechy:

 • świadoma
 • dobrowolna
 • poinformowana.

Poinformowana

Zgoda poinformowana? Karkołomne zestawienie słów? Otóż nie. Zgoda poinformowana oznacza, że pacjent przed jej udzieleniem został powiadomiony o przyczynach, z uwagi na które stosuje się dane leczenie, możliwych skutków, ale także możliwych powikłań oraz ryzyk związanych z zastosowaną metodą leczenia. Nie można pomijać istotnych informacji przekazywanych pacjentowi, gdyż w innym przypadku nie będzie mowy o należytym poinformowaniu pacjenta.

Dobrowolna

Dobrowolność oznacza, że pacjent nie może wyrażać zgody na leczenie będąc pod przymusem czy w jakiejkolwiek innej sytuacji uniemożliwiającej mu podjęcie swobodnej decyzji.

Świadoma

Wiąże się nieodłącznie z aspektem należytego poinformowania pacjenta. Wyłącznie pacjent właściwie poinformowany oraz nie znajdujący się w trudnym, przymusowym położeniu może wyrazić świadomą zgodę na leczenie.

Dopiero po przedstawieniu pacjentowi wyczerpujących informacji – w tym odpowiedzi na jego pytania, może zostać udzielona zgoda na leczenie.

Jednak należy pamiętać, że wyrażenie przez pacjenta zgody na leczenie nie oznacza, że wyraża on zgodę na wszystko co może się zdarzyć w związku z procesem leczenia. W przypadku zabiegów zgoda pacjenta nie obejmuje zgody na pozostawienie w jego organizmie np. narzędzia wykorzystywanego do tego zabiegu (są to sytuacje występujące w trakcie leczenia chirurgicznego czy też stomatologicznego).

Dajcie znać w komentarzach, jak w Waszych gabinetach przebiega wyrażenie zgody pacjenta na leczenie.

*****

Jaki jest zakres tajemnicy lekarskiej?

Lekarzu wiesz, że obowiązuje Cię tajemnica lekarska. Ale jaki jest zakres tajemnicy lekarskiej? Dziś wyjaśnię tę istotną kwestię.

Jakiś czas temu napisałam o tajemnicy lekarskiej i ogólnie o tym czy pacjent może zadecydować o jej zakresie. Dostałam od Was sygnały, żeby szczegółowo omówić tę kwestię. [Czytaj dalej]

Współpracownicy w gabinecie lekarskim

Katarzyna Zalewska03 stycznia 2022Komentarze (0)

Organizacja gabinetu lekarskiego to nie tylko lokal i wyposażenie, ale także osoby na pomoc których możesz liczyć. Dlatego tak ważni są współpracownicy w gabinecie lekarskim.

Dziś zajmę się kwestią współpracowników w gabinecie lekarskim, a konkretnie w indywidualnej praktyce lekarskiej. Czy prowadząc gabinet lekarski w takiej formie można posiłkować się pomocą innych osób? Kogo i kiedy możesz zatrudnić?

Zobaczmy zatem, jak tą kwestię regulują przepisy, a przede wszystkim art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).

2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, lub grupową praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego.

3. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty.

4. Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie.

Jak widać, prowadząc indywidualną praktykę lekarską napotykasz na pewne ograniczenia związane z tym z kim możesz współpracować.

Współpracownicy w gabinecie lekarskim – są trudności oraz możliwości:)

Pracując samodzielnie możesz posiłkować się pomocą osób niebędących lekarzami. Do grona takich osób można z pewnością zaliczyć pielęgniarkę, rejestratorkę medyczną, pomoc stomatologiczną, itp. Są to osoby, które mają ułatwić Ci pracę.

Przy czym tak istotne ograniczenie kwestii, dotyczącej tego kogo można zatrudnić działając indywidualnie jest bardzo dyskusyjne. Po części argumentowano to faktem, że prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej jest utożsamiane z konkretnym lekarzem.

Jednak obiektywnie rzecz ujmując jest to utrudnienie, gdy pracujesz wyłącznie samodzielnie, a wydarzy się np. sytuacja losowa.

Można jednak znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Jeżeli prowadzisz staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyjne możesz zatrudnić lekarza, który kształcąc się będzie jednocześnie pomagał Ci w wykonywaniu bieżących zadań.

Przy czym nie chodzi wyłącznie o zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także w oparciu o umowę cywilnoprawną. Wiąże się to z obowiązkiem poinformowania o tym odpowiednich organów.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Pomimo istnienia ograniczeń w zatrudnianiu współpracowników w gabinecie lekarskim, istnieją furtki, które można wykorzystać, aby nie pracować wyłącznie samemu.

Warto o nich pamiętać, ponieważ natłok zadań nie zawsze służy sprawnemu wykonywaniu obowiązków, a każda, nawet drobna pomoc może okazać się ważna.

Przyda Ci się: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Słowa kluczowe: gabinet lekarski, organizacja gabinetu lekarskiego, wyposażenie gabinetu lekarskiego, gabiet medyczny

*****

Umowa o świadczenie usług medycznych

Dziś na warsztat trafia umowa o świadczenie usług medycznych. W poprzednim wpisie wskazałam w jaki sposób można interpretować relację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Wyjaśniłam także, czy lekarz może odpowiadać za rezultat leczenia.

Teraz czas omówić kwestię umowy o świadczenie usług medycznych.

Czy zawierać taką umowę, co w niej zawrzeć? Czy zawsze potrzebna jest forma…. [Czytaj dalej…]

Umowa o świadczenie usług medycznych

Katarzyna Zalewska20 grudnia 2021Komentarze (0)

Dziś na warsztat trafia umowa o świadczenie usług medycznych. W poprzednim wpisie wskazałam w jaki sposób można interpretować relację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Wyjaśniłam także, czy lekarz może odpowiadać za rezultat leczenia.

Teraz czas omówić kwestię umowy o świadczenie usług medycznych.

Czy zawierać taką umowę, co w niej zawrzeć? Czy zawsze potrzebna jest forma pisemna?

Na początku trzeba wskazać, że w naszych przepisach nie występuje pojęcie umowy o świadczenie usług medycznych. Jest to sformułowanie, które używane jest praktyce.

Strony umowy

Wydaje się, że strony umowy o świadczenie usług medycznych są oczywiste, czyli lekarz oraz pacjent.

Tak jest w modelowej relacji. Jednak trzeba pamiętać, że stronami takiej umowy może być lekarz i np. przedstawiciel ustawowy (rodzice w przypadku dzieci), opiekun, kurator lub opiekun faktyczny.

Na marginesie, stroną umowy może być np. ubezpieczyciel (w ramach pakietów medycznych) bądź pracodawca. Wtedy takie umowy zawiera się na rzecz osoby trzeciej, którą będzie pacjent.

W jaki sposób zawiera się umowę o świadczenie usług medycznych?

Tu również sprawa wydaje się być oczywista. Umowa jest zawierana, gdy pacjent przychodzi do lekarza i przedstawia swój problem zdrowotny. Lekarz zaś przystępuje do czynności diagnostycznych, a następnie zaproponowania danego sposobu leczenia.

Oczywiście pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie.

Niekiedy utożsamia się fakt przyjścia pacjenta do danego lekarza jako zgodę na leczenie, ale warto pamiętać o tej kwestii.

Forma umowy

Umowa o świadczenie usług medycznych może zostać zawarta w formie ustnej jak i pisemnej. Tu pojawia się pytanie, którą z tych form stosować.

Każdy z nas był, przynajmniej raz w życiu pacjentem gabinetu lekarskiego, w którym udzielano świadczeń odpłatnie. I raczej nie podpisywaliśmy długiej umowy o świadczenie usług medycznych?

Właśnie!

Forma ustna takiej umowy jest odpowiednia, gdy pacjent przychodzi na wizytę, konsultację, aby przy każdej okazji nie podpisywać odrębnej umowy.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku usług medycznych – najczęściej zabiegów, które wiążą się z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta. Chodzi zarówno o zabiegi operacyjne, ale także o badania bądź metody leczenia, których zastosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem dla pacjenta.

Wówczas zawarcie takiej umowy w formie pisemnej jest właściwe i po prostu ważne.

Dlaczego?

Choćby dlatego, że umieszczenie w treści umowy informacji o ryzyku (i wcześniejsze poinformowanie o nim pacjenta) będzie istotne ze względów dowodowych – gdyby pojawiły się roszczenia za strony pacjenta.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Pozostałe elementy umowy o świadczenie usług medycznych

Do pozostałych elementów umowy o świadczenie usług medycznych zalicza się np. wynagrodzenie, tj. koszt świadczenia tej usługi, którą uiścić ma pacjent.

Można wskazać także miejsce świadczenia usługi, czas (np. okres hospitalizacji pacjenta, jeśli umowa dotyczy zabiegu operacyjnego).

W treści takiej umowy można zamieścić także informację, czy usługa medyczna obejmuje również wizyty kontrolne i ich ilość.

Moim zdaniem są to jedne z najbardziej istotnych elementów, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług medycznych. Warto ponownie podkreślić, że umowa ta nie jest regulowana przez przepisy prawa, więc można przy jej konstrukcji odwoływać się do przepisów kodeksu cywilnego i modyfikować je tak, by spełniała oczekiwania obu stron relacji.

Niemniej jednak wraz z rozpowszechnianiem się świadczeń medycznych udzielanych odpłatnie (i nie chodzi tylko o konsultacje), umowy o świadczenie usług medycznych będą zawierane w formie pisemnej, a sama umowa będzie istotnym środkiem dowodowym w ewentualnych sporach.

Przyda Ci się: ustawa o zawodzie lekarza Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152

Pobierz e-booka: Jak założyć gabinet lekarski

Słowa kluczowe: umowa o świadczenie usług medycznych, usługa medyczna, umowa z lekarzem, umowa z przychodnią, świadczenie lekarza, umowa o usługę medyczną, umowa o wyleczenie z choroby

*****

Regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego

Działalność gabinetu lekarskiego nie wiąże się wyłącznie ze spełnieniem szeregu wymagań, o których wspomina ustawa o działalności leczniczej. Warto pamiętać o tym, iż konieczne jest opracowanie dokumentu o nazwie: regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej regulamin stosują podmioty wykonujące działalność leczniczą bez względu na ich status … [Czytaj dalej…]