Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Wiem, że sam tytuł (czy można prowadzić gabinet lekarski nie będąc lekarzem) jest wsadzeniem kija w sam środek mrowiska i wywołuje wiele kontrowersji. To tak, gdyby ktoś zadał mi pytanie czy osoba nie będąca prawnikiem może prowadzić kancelarię prawną. Cóż, nie możemy się obrażać na rzeczywistość, ale spróbować kształtować ją z korzyścią dla nas.

Czy można prowadzić gabinet lekarski nie będąc lekarzem?

Tak, można prowadzić gabinet lekarski – no może nie dokładnie gabinet, ale po kolei. Na początek kilka pojęć, które pomogą nam uporządkować sytuację.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 oraz lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5.

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenie te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną.

Podmiot leczniczy – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Z przytoczonych pojęć można wyciągnąć wniosek, że można prowadzić podmiot leczniczy (a w jego strukturze gabinety lekarskie) nie mając wykształcenia medycznego.

Czy lekarze w takim podmiocie są zbędni?

Oczywiście, że nie. Należy wyraźnie odróżnić od siebie dwie kwestie: możliwość prowadzenia podmiotu leczniczego od faktycznego udzielania świadczeń zdrowotnych. Podmiot leczniczy musi spełnić określone warunki, aby zacząć działać. Są one następujące:

 1. posiadanie pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających danym wymaganiom;
 2. używanie i utrzymywanie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
 3. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
 4. zawarcie w zakresie określonym ustawą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W tym kontekście nasuwa się także pytanie, czy jako lekarz nie możesz tworzyć podmiotu leczniczego? Możesz, znam takie przypadki, w których działalność z początkowego gabinetu lekarskiego rozrosła się do takich rozmiarów, w których forma np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się odpowiednia. Dlatego we wcześniejszym wpisie przedstawiałam formy prowadzenia gabinetu lekarskiego, aby pokazać paletę możliwych rozwiązań.

W jakiej formie może działać podmiot leczniczy?

Odpowiedź na to pytanie jest dość jasna, gdyż nie przewidziano ograniczeń formy działania podmiotu leczniczego. Dlatego można ją dopasować do indywidualnej sytuacji. Ale chciałabym zwrócić Twoją uwagę na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o której możesz się więcej dowiedzieć z mojej rozmowy z Panią Mecenas Anetą Kułakowską – Prowadzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Znajdziesz w nim m.in. odpowiedź na pytanie czy można prowadzić gabinetu lekarski nie będąc lekarzem?

*****

Czytaj również

Regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

 

Działalność gabinetu lekarskiego nie wiąże się wyłącznie ze spełnieniem szeregu wymagań, o których wspomina ustawa o działalności leczniczej. Warto pamiętać o tym, iż konieczne jest opracowanie dokumentu o nazwie: regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego.

Kto musi stosować regulamin organizacyjny?

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej regulamin stosują podmioty wykonujące działalność leczniczą bez względu na ich status przedsiębiorców. Co oznacza, że prowadząc gabinet lekarski w formie swojej praktyki zawodowej powinieneś go stosować.

Ustawa wskazuje, że ustala go kierownik (jeżeli sama/sam prowadzisz gabinet, wówczas samodzielnie ustalasz regulamin😊).

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny
gabinetu lekarskiego?

Ustawodawca wskazał na elementy, które musi zawierać regulamin organizacyjny. Wymienię te niezbędne z punktu widzenia gabinetu lekarskiego:

 1. firma albo nazwa podmiotu (nazwa Twojego gabinetu lekarskiego),
 2. cele oraz zadania podmiotu,
 3. rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (np. czy są to świadczenia ambulatoryjne),
 4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (tu ważna uwaga – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń),
 5. wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,
 6. w jaki sposób zorganizowany jest proces udzielania świadczeń zdrowotnych, gdy pobierane są opłaty,
 7. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które wedle przepisów mogą być częściowo lub całkowicie odpłatne.

W jaki sposób publikować regulamin organizacyjny gabinetu?

W tej kwestii chciałabym zwrócić Twoją uwagę na następujące aspekty.

Po pierwsze, regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego należy podać do wiadomości pacjenta w miejscu, w którym udzielasz świadczeń zdrowotnych. Udostępniasz go w takim miejscu, aby każdy z Twoich pacjentów mógł się z nim zapoznać.

Po drugie, taki regulamin może opublikować na stronie internetowej gabinetu, jeżeli taką stronę prowadzić. Ustawa wspomina także o udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, ale dotyczy to tylko gabinetów, które mają obowiązek prowadzenia BIP.

Wspomniałam o stronie internetowej gabinetu lekarskiego w kontekście publikowania regulaminu organizacyjnego i możesz zastanowić się dlaczego?

Otóż, jeżeli udzielasz świadczeń zdrowotnych w postaci teleporad, to regulamin organizacyjny podajesz za pośrednictwem strony internetowej gabinetu lekarskiego.

Czy tworząc regulamin organizacyjny swojego gabinetu miałaś/miałeś wątpliwości? Podziel się nimi w komentarzach.

*****

Czytaj także

Rejestr podmiotów wykonujących działalność lecznicza – dlaczego jest tak ważny

Marketing gabinetu lekarskiego

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

 

Pobierz też eBooka PDF o tym, jak założyć gabinet lekarski >>

 

Jakiś czas temu pisałam o ubezpieczeniu OC w gabinecie lekarskim. Ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego – to właśnie ten temat chcę dziś poruszyć. Czy ktoś z Was zastanawiał się nad takim ubezpieczeniem?

Otwierając i wyposażając gabinet lekarski ponosisz spore wydatki w tej mierze. Nikt nie zakłada czarnego scenariusza, ale warto wiedzieć, że ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego po prostu może się przydać.

Co może objąć ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego?

Pierwszą rzeczą, którą możesz ubezpieczyć jest przede wszystkim lokal, w którym mieści się gabinet, zwłaszcza jeśli stanowi Twoją własność. Przed jakimi ryzykami może się ubezpieczyć? Na pewno ważne jest ubezpieczenie od pożaru, zalania czy też innych szkód wywołanych np. przez siły natury.

ubezpieczenie-wyposazenia-gabinetu-lekarskiegoNastępnie, ubezpieczeniem możesz objąć wyposażenie gabinetu lekarskiego. I nie mam tu na myśli mebli znajdujących się w gabinecie. Ale przede wszystkim sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny, który w dzisiejszym funkcjonowaniu gabinetu jest niezbędny.

Pomyśl – w Twoim gabinecie znajduje się drogie i potrzebne w diagnostyce czy leczeniu pacjentów urządzenie i nagle dochodzi do awarii. Takie ubezpieczenie mogłoby ułatwić jego naprawę. Wspominając o sprzęcie elektronicznym może także dojść do jego kradzieży – nad tym także warto się zastanowić.

Możesz także przemyśleć ubezpieczenie mienia, które należy do Twoich współpracowników lub pacjentów. Prowadząc gabinet lekarski, w którym zajmujesz się wieloma pacjentami może czasem dojść np. do kradzieży czegoś, co pacjent zostawił w płaszczu. Zamiast pokrywać takie koszty z własnej kieszeni, aby uniknąć negatywnych opinii możesz zabezpieczyć się w ten sposób.

Możecie powiedzieć – no dobrze opowiadasz o możliwościach jakie daje ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego, ale czy wystarczy gdy zgłoszą się do towarzystwa ubezpieczeniowego i powiem, że chcę zawrzeć taką umowę ubezpieczenia. Już odpowiadam.

Musisz dysponować informacjami ile jest warte wyposażenie Twojego gabinetu lekarskiego. Będzie to pomocne w ustaleniu sumy gwarancyjnej, a co za tym idzie wysokości składki ubezpieczeniowej. Poza tym warto przemyśleć zakres ubezpieczenia, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie w tej mierze.

Mimo, że ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego nie jest tak popularnym tematem, jak ubezpieczenie OC personelu w nim pracującemu warto się nad nimi zastanowić. Mówią przecież, że przezorny zawsze ubezpieczony😊

Jeśli chcecie się podzielić swoimi refleksjami na temat ubezpieczenia wyposażenia gabinetu lekarskiego lub ubezpieczenia w ogóle, piszcie w komentarzach 🙂

*****

Czytaj także

https://prawowgabinecielekarskim.pl/marketing-gabinetu-lekarskiego/

https://prawowgabinecielekarskim.pl/formy-prowadzenia-gabinetu-lekarskiego/

https://prawowgabinecielekarskim.pl/ubezpieczenie-oc-w-gabinecie-lekarskim/

 

Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Katarzyna Zalewska20 listopada 2021Komentarze (0)

okres-przechowywania-dokumentacji-medycznej

Z moich wcześniejszych wpisów dowiedzieliście się co powinna zawierać dokumentacja medyczna, w jaki sposób ją udostępniać.

Czy można z tego tytułu pobierać opłaty?

Dziś opowiem Wam jaki jest okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Czy w gabinecie lekarskim trzeba tworzyć archiwum?

Okres przechowywania dokumentacji medycznej określono w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Oznacza to, że podstawowym terminem przechowywania dokumentacji medycznej jest okres 20 lat. Jak wiadomo nasze ustawy lubią wyjątki i nie inaczej jest tym razem.

Jakie są inne okresy przechowywania dokumentacji medycznej?

Ustawodawca wymienia następujące wyjątki:

 • dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przechowuje się przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentację medyczną zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowanie na badania lub zlecenia lekarza przechowuje się przez okres:
  • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
  • 2 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie. W przypadku gdy nie udzielono świadczenia zdrowotnego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2. roku życia przechowuje się przez okres 22 lat.

Pewnie zastanawiacie się, co dzieje się z dokumentacją medyczną po upływie wskazanych okresów czasu. Niszczy się ją w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Ale może zostać także wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

A na koniec mała niespodzianka. Istnieją takie dokumentacje medyczne, które po upływie wymienionych okresów nie są niszczone, ale nadal są przechowywane. Muszą one stanowić materiał archiwalny (czyli takie materiały, które mają znaczenie jako źródło informacji m.in. jako źródło rozwoju nauki).

Ten wpis wyjaśnia wątpliwości jaki jest okres przechowywania dokumentacji medycznej, a także co się z nią dzieje po upływie określonego czasu.

*****

Czytaj także https://prawowgabinecielekarskim.pl/formy-prowadzenia-gabinetu-lekarskiego/

https://prawowgabinecielekarskim.pl/category/sprzet-lekarski/

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

Katarzyna Zalewska17 listopada 2021Komentarze (0)

Podjęcie decyzji o założeniu gabinetu lekarskiego to nie tylko dokonanie wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą czy też znalezienie i wyposażenie odpowiedniego lokalu. To także podjęcie decyzji co do formy prowadzenia gabinetu lekarskiego.

O tym dziś Wam opowiem – nie będzie medyczno-prawnie, lecz gospodarczo-prawnie 🙂

Gabinet lekarski możesz prowadzić w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • spółek:
  • cywilnej;
  • jawnej;
  • partnerskiej.

Dlaczego wspominam o właśnie tych formach?

Praktyka lekarska, która dopiero powstaje nie wymaga od razu zakładania spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Formy, o których wcześniej wspomniałam umożliwią sprawne prowadzenie gabinetu lekarskiego, a wraz z rozwojem będą mogły przekształcić się w inne spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najbardziej powszechna forma prowadzenia działalności gospodarczej – w tym gabinetu lekarskiego. Wymaga wpisu w Centralnym Rejestrze Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jej założenie jest proste i odbywa się w formie elektronicznej.

Można wybrać sposób rozliczenia się podatkowego, podstawę płatności składek na ubezpieczenie społeczne (np. ulga na start). Niewątpliwą zaletą tej formy jest łatwość założenia oraz prowadzenia. Jednak są i wady tego rozwiązania.

Oprócz tego, że organizacja działalności spoczywa na Twoich barkach – a masz przecież obowiązki wobec pacjentów, należy pamiętać o jednym, moim zdaniem dość istotnym.

Jako jednoosobowy przedsiębiorca odpowiadasz za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem działalności całym swoim majątkiem.

Jeżeli powstają jakiekolwiek zaległości, wierzyciele będą mogli żądać ich uregulowania z Twojego majątku, mimo że powstały w związku z prowadzeniem gabinetu lekarskiego.

Spółki jako formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

Spółka cywilna

Jeżeli chcesz założyć gabinet lekarski razem z innym lekarzem możesz rozważyć założenie spółki cywilnej. I od razu mała, ale bardzo istotna uwaga – spółka cywilna to tak naprawdę umowa zawierana pomiędzy wspólnikami (będącymi przedsiębiorcami), po to aby razem osiągać pewne gospodarcze cele (czyli wspólnie prowadzić działalność działalność gospodarczą).

Podstawą relacji jest umowa pomiędzy wspólnikami, która określa zasady działania spółki. Każdy ze wspólników czyni na rzecz spółki wkład. Wkład może polegać na wniesieniu własności (np. niezbędnego wyposażenia), innych praw czy też świadczeniu usług.

Zawarcie umowy spółki cywilnej nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez wspólników.

Warto wskazać, że każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw gabinetu działającego w takiej formie. Oczywiście, w treści umowy możecie uregulować, że podjęcie niektórych decyzji wymaga zgody wszystkich wspólników.

Podobnie rzecz się ma z udziałem każdego ze wspólników w zyskach oraz stratach związanych z prowadzoną działalnością. Należy wskazać, że wspólnik może wystąpić ze spółki, a wtedy jego wkład powinien być rozliczony.

Dodać wypada, iż spółka cywilna może zostać rozwiązana przez wspólników, w niektórych przypadkach przez sąd. Chcę podkreślić, że ustawowe rozwiązania są pewnymi podstawami, które można modyfikować.

Spółka jawna

Uregulowano ją w kodeksie spółek handlowych. Umowę zawrzesz ze swoim wspólnikiem także przy użyciu wzorca umowy zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki jawnej musi zawierać następujące elementy:

 1. firmę i siedzibę spółki (z oznaczeniem spółka jawna);
 2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 3. przedmiot działalności spółki;
 4. czas trwania spółki jeśli jest oznaczony.

Spółka powstaje z momentem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jawna posiada majątek, który składa się z wkładów wniesionych przez wspólników jak też mienie nabyte przez spółkę w czasie jej trwania.

Warto zwrócić uwagę na to, że wszyscy wspólnicy mają prawo do reprezentowania spółki. Przy czym umowa spółki może modyfikować zasady tej reprezentacji.

W przeciwieństwie do omówionych wyżej form, za zobowiązania spółki odpowiada się subsydiarnie. Co to oznacza? Oznacza to po prostu, że będziesz odpowiadać za zobowiązania spółki dopiero gdy majątek spółki okaże się niewystarczający.

Odnosząc się do prowadzenia spraw spółki warto wskazać na kilka kwestii. Pierwszą z nich jest to, że nie można wyłączyć wspólników od prowadzenia spraw spółki i przekazać tę kompetencję osobie trzeciej.

Można natomiast w umowie ustalić jakie sprawy wymagają zgody wszystkich wspólników. Można także wyznaczyć jednego lub kilku wspólników do prowadzenia tych spraw – wówczas pozostali są wyłączeni od tych spraw.

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

Jeśli chodzi o wkłady to mogą one przybrać formę przeniesienia lub obciążania własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Do spółki można wnieść także wkład niepieniężny.

W spółce jawnej pojawia się pojęcie udziału kapitałowego odpowiadającego wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Co do zasady, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i stracie. W umowie można danego wspólnika zwolnić od udziału w stratach spółki.

Ważne jest to, że wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeśli w wyniku straty poniesionej przez spółkę uszczuplił się wkład wspólnika, zysk przeznacza się na jego pokrycie. Ponadto można żądać odsetek od udziału kapitałowego w wysokości 5% rocznie – nawet gdy spółka poniosła stratę.

Prowadząc ze wspólnikami gabinet lekarski nie możesz prowadzić konkurencyjnej działalności, chyba że uzyskasz na to zgodę pozostałych wspólników. Spółkę jawną mogą rozwiązać wspólnicy lub sąd.

Spółka partnerska

Ten typ spółki jest zarezerwowany dla wolnych zawodów, takich jak lekarz czy lekarz dentysta. Oznacza to, że partnerami w takiej spółce mogą być tylko osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Umowa spółki partnerskiej składa się z większej liczby niezbędnych elementów, tj.:

 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (jeżeli jeden albo większa liczba partnerów zgodzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej);
 • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firmę i siedzibę spółki (z oznaczeniem np. spółka partnerska);
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa obligatoryjnie zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.

Dokumentacja medyczna

Warto poświęcić chwilę zarządowi spółki partnerskiej oraz odpowiedzialności.

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu oraz za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera.

Jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki to może to czynić zarząd lub sami partnerzy. W skład zarządu musi wchodzić co najmniej jeden partner. Spółka może reprezentować każdy z partnerów.

Czytaj też: Regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego

Przy czym można pozbawić partnera prawa do reprezentowania spółki tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością 3/4 głosów w obecności 2/3 ogólnej liczby partnerów.

W pozostałym zakresie do spółki partnerskiej stosujemy przepisy dotyczące spółki jawnej.

Pokrótce przedstawiłam Wam formy prowadzenia gabinetu lekarskiego, które są odpowiednie na początkowym etapie Waszej działalności. Potrzebujesz pomocy w wyborze formy – napisz, wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Jeśli macie pytania dotyczące form prowadzenia gabinetu lekarskiego – dajcie znać w komentarzach 🙂

*****

Czytaj także

Marketing gabinetu lekarskiego

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dlaczego jest tak ważny