Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Odwołanie od decyzji ZUS upoważniającej do wystawiania L4

Katarzyna Zalewska07 lutego 2023Komentarze (0)

Odwołanie od decyzji ZUS upoważniającej do wystawiania L4

Stało się! Kontrola z ZUS stwierdziła nieprawidłowości związane z wystawianiem L4. W efekcie podjęto decyzję o cofnięciu Ci uprawnień do wystawiania zwolnienia lekarskiego. Zastanawiasz się co w tej sytuacji zrobić? Przygotuj odwołanie od decyzji ZUS upoważniającej do wystawiania L4.

Mierzysz się z sytuacją, w której podczas kontroli ZUS lekarze orzecznicy stwierdzili nieprawidłowości w wystawaniu zaświadczeń lekarskich. Okazały się one na tyle duże, że cofnięto Ci upoważnienie. Jednak masz wątpliwości dotyczące tej decyzji i zastanawiasz się nad rozwiązaniami.

Od decyzji o cofnięciu upoważnienia do wystawiania L4 możesz złożyć odwołanie do ministra właściwego w sprawach zabezpieczenia społecznego. Na złożenie odwołania masz 14 i składasz je za pośrednictwem ZUS.

Co mam zawrzeć w odwołaniu?

Przepisy nie nakładają na Ciebie obowiązku szczegółowego uzasadniania odwołania, ale jeżeli chcesz, aby wywołało ono skutek warto skupić się na jego przygotowaniu.

Podstawą jest dokładne przeanalizowanie wniosków kontroli dokonanej przez lekarzy orzeczników z ZUS. Jeżeli oparli się oni na wątpliwych przyczynach, a Ty posiadasz argumenty, aby to wykazać – koniecznie porusz to w swoim odwołaniu. Szczegółowo wyjaśnij dlaczego decyzja o cofnięciu Ci upoważnienia do wystawiania L4 była błędna.

Złożenie przez Ciebie odwołania wstrzymuje wykonanie tej decyzji.

Co się stanie po wniesieniu odwołania?

Odwołanie rozpatruje minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego. Na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów oraz Twojego odwołania podejmuje decyzję dotyczącą zasadności Twojego odwołania.

Rozumiem, a gdy minister nie uwzględni mojego odwołania?

Wówczas możesz wystąpić ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wtedy Sąd zadecyduje o tym, czy stanowisko ZUS i ministra było uzasadnione.

W jakim kierunku orzekają Sądy?

Na wstępie warto podkreślić, że nie przeprowadza się dużej liczby kontroli ZUS. Niemniej jednak, Sądy rzadko uwzględniają odwołania. Tytułem przykładu można wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 maja 2019 r., VII SA/Wa 2507/48.

W wyroku z 20 marca 2007 r., sygn. akt GSK 345/06, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „ograniczeniami swobody uznania są określone przez ustawodawcę dyrektywy wyboru. Organ przy wydawaniu decyzji o charakterze uznaniowym obowiązany jest do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Dopiero w ten sposób przeprowadzona, gruntowna analiza stanu faktycznego sprawy, stanowi materiał dowodowy będący podstawą do wydania decyzji o charakterze uznaniowym”. Jednocześnie Sąd podziela stanowisko Ministra, co do tego, że skoro kontrolą objęto dokumentację medyczną dotyczącą ponad 70 wystawionych zaświadczeń lekarskich, a kontrole te wykazały nieprawidłowości i nie miały charakteru jednorazowego – ZUS orzekając w ramach uznania administracyjnego, uprawniony był do cofnięcia uprawnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Jak widzisz skala nieprawidłowości zadecydowała o tym, że nie uwzględniono odwołania. To pokazuje również, że kontrole z ZUS starają się eliminować powtarzające się ciągle naruszenia.

Pamiętaj, że niezależnie od tego na jakich podstawach ZUS oprze decyzję o cofnięciu upoważnienia, masz prawo do obrony. Jest nim odwołanie od decyzji ZUS upoważniającej do wystawiania L4.

*****

Przeczytaj także

Czy każdy lekarz może wystawić L4?

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: