Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

marzec 2021

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest z punktu widzenia prowadzenia praktyki lekarskiej bardzo ważny. Od dokonania wpisu w tym Rejestrze uzależniono prowadzenie praktyki lekarskiej. Dlatego dziś poświęcimy uwagę Rejestrowi. Kto prowadzi Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Organem właściwym do prowadzenia Rejestru jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Jakie dane zawiera […]