Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Jak podpisać umowę z NFZ

Część gabinetów lekarskich łączy świadczenie odpłatnych usług dla pacjentów z wykonywaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego dziś przedstawię Wam jak podpisać umowę z NFZ.

Jak podpisać umowę z NFZ – krok po kroku

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzedzone jest jednym z następujących trybów, w których wybiera się świadczeniodawców. Tymi trybami są:

  • konkurs ofert;
  • rokowania;
  • tryb PSZ;
  • tryb wnioskowy.

Należy wspomnieć, że zawieranie umów dotyczących udzielania świadczeń stanowi kompetencję dyrektora oddziału NFZ

Chciałabym zwrócić uwagę na dwa ostatnie tryby, które wymieniłam.

Tryb PSZ dotyczy zawierania umowy w ramach profilu systemu zabezpieczenia. W tym przypadku to dyrektor oddziału zwraca się do Was jako świadczeniodawców o zawarcie dwustronnej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ.

Przy czym ważne jest, że jeżeli zawrzecie już umowę w tym trybie to nie będziecie mogli uczestniczyć w pozostałych postępowaniach.

Tryb wnioskowy dotyczy zawierania umów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (poza nocną oraz świąteczną opieką zdrowotną) i zaopatrzenia w wyroby medyczne. W tym trybie nie zabiega się o zawarcie umowy. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać, iż spełnia warunki uprawniające go do zawarcia umowy z NFZ.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Skąd dowiedzieć się o możliwości zawarcia umowy z NFZ?

O takiej możliwości dowiecie się z ogłoszenia (dotyczy to konkursu ofert oraz rokowań). Ogłoszenie o postępowaniu zawiera:

  1. nazwę zamawiającego oraz adres jego siedziby;
  2. określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
  3. wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców. Uwzględnia to także Polskie Normy i normy europejskie;
  4. wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań – w przypadku rokowań;
  5. określenie obszaru terytorialnego, jak też wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Oferty ocenia się pod kątem jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości oraz ceny udzielanych świadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń zawiera aktualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. W takim akcie prawnym określa się szczegóły formułowania ogłoszeń.

Zawieranie umowy z NFZ jest bardzo szerokim zagadnieniem dlatego poświęcę mu najbliższe wpisy, w których wyjaśnię szczegółowo tryby skutkujące zawarciem umów z NFZ. Ponadto opowiem Wam o możliwościach odwołania się od wyniku postępowania prowadzonego przez NFZ.

W razie wątpliwości, daj mi znać: biuro@adwokat-zalewska.pl

Katarzyna Zalewska
prawnik

Przyda Ci się: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

Słowa kluczowe: Jak podpisać umowę z NFZ, gdzie znaleźć nr umowy z nfz, umowa NFZ, umowy z nfz wyszukiwarka

Zobacz też: Informator o zawartych umowach z Funduszem Zdrowia

***

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ

Dopóki nie weszła w życie flagowa reforma podatków, niewiele osób – również w branży medycznej zastanawiało się nad optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ale czasy mamy takie jakie mamy, więc trzeba ruszyć głową.

Przekształcając formę prowadzenia gabinetu lekarskiego i mając podpisaną umowę z NFZ musisz pamiętać o jednym. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wiąże zupełnie różne skutki z przekształceniami gabinetu lekarskiego… [Czytaj dalej…]

***

Pobierz poradnik – Jak założyć gabinet lekarski:

eBook - jak założyć gabinet lekarski - Anna Zalewska - adwokat