Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Zacznij TUTAJ

Zacznij od spisu treści. Znajdziesz tutaj wszystkie artykuły w tym blogu, dotyczące zakładania i prowadzenia placówki zdrowia i gabinetu lekarskiego. Jeśli jakiegoś artykułu, który Cię interesuje, nie ma w poniższym spisie, daj mi znać: biuro@adwokat-zalewska.pl

Personel gabinetu lekarskiego

Zatrudnianie personelu w gabinecie lekarskim – czyli jak zatrudniać pracowników w podmiocie leczniczym

Współpracownicy w gabinecie lekarskim – nie zawsze musisz zatrudniać pracowników swoim podmiocie leczniczym. Możesz z nimi współpracować na innej podstawie prawnej

Dokumentacja w gabinecie

Co zawiera dokumentacja medyczna? – czyli o zawartości dokumentacji zbiorczej i indywidualnej.

Dokumentacja medyczna w gabinecie lekarskim – jak powinno wyglądać jej prowadzenie w tym prowadzenie dokumentacji elektronicznej

Jak udostępniać dokumentację medyczną? – czyli jak przekazywać dokumentację medyczną w podmiocie leczniczym osobom uprawnionym

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej? – kto może mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Okres przechowywania dokumentacji medycznej – jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną w podmiocie leczniczym

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej – ile wynosi stawka za udostępnienie dokumentacji, a także kiedy opłatę można anulować

Regulamin organizacyjny gabinetu lekarskiego – czyli na jakiej podstawie działa placówka medyczna

Zgoda pacjenta na leczenie –

Umowa o świadczenie usług medycznych

Jak RODO chroni pacjenta?

RODO w gabinecie lekarskim

Raportowanie zdarzeń medycznych w gabinecie lekarskim

Odpowiedzialność lekarza

Odpowiedzialność lekarza za wynik leczenia

Jaki jest zakres tajemnicy lekarskiej?

Podstawy prawne i standardy udzielania teleporady

Tajemnica lekarska w gabinecie

Jak założyć gabinet lekarski

Czy można prowadzić gabinet lekarski nie będąc lekarzem?

Gabinet lekarski – jak wybrać lokal?

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

Marketing gabinetu lekarskiego

Niezbędne wyposażenie w gabinecie lekarskim

O BDO w gabinecie lekarskim

Prawo w gabinecie lekarskim – o czym będzie mowa

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego

Ubezpieczenie OC w gabinecie lekarskim

Gabinet a NFZ

Jak podpisać umowę z NFZ – jak podpisać kontrakt z NFZetem

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ – co dzieje się z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia kiedy przekształcasz swój podmiot leczniczy

Zawieranie umów z NFZ – tryb wnioskowy i PSZ – jakie są między innymi tryby zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Jakie są kary umowne nakładane przez NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada kary określone w umowie – w jakiej wysokości są to kary i w jakich okolicznościach są nakładane

***