Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

maj 2021

Pandemia wprowadziła możliwość i konieczność wykorzystywania teleporad. Zatem warto wiedzieć jakie są podstawy prawne i standardy tej formy udzielania pomocy pacjentom. Dopuszczalność teleporad wynika z ustawy o działalności leczniczej. O teleporadach wspomina też ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kto może udzielać teleporad? Teleporad mogą udzielać lekarze i lekarze dentyści spełniający warunki, o których […]