Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Katarzyna Zalewska23 lutego 2022Komentarze (1)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Zgodnie z obietnicą dziś na warsztat trafia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jest to jeden z trybów, w których możesz starać się o kontrakt z NFZ. Szczegóły tego trybu poniżej:)

To podstawowy tryb, w którym NFZ wybiera podmioty mające udzielać świadczeń zdrowotnych. Jego adresatami jest nieograniczona liczba adresatów.

Zasady ogłaszania konkursu oraz jego treść

Ogłoszenie o konkursie ofert możesz znaleźć na stronie internetowej centrali lub oddziału NFZ. Zawiera ono następujące elementy:

 1. adres siedziby centrali bądź oddziału NFZ oraz adres e-mail;
 2. datę ogłoszenia o postępowaniu, kod nadany przez Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału;
 3. określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
 4. określenie obszaru terytorialnego, dla którego przeprowadzane jest postępowanie;
 5. wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania zgodnie z planem finansowym NFZ i planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej;
 6. warunki zawierania i realizacji umów;
 7. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów na świadczenie usług zdrowotnych, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 8. wiadomości dotyczące miejsca i terminu składania ofert na konkurs nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 9. informacje o miejscu i terminie otwarcia ofert;
 10. miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 11. zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 12. informację o możliwości składania protestów.

Ofertę konkursową można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria oceny podczas konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Cena nie jest jedynym kryterium, które może zostać wzięte pod uwagę przez komisję konkursową. Wręcz przeciwnie, zbyt niska cena może zwrócić szczególną uwagę komisji. Wzbudzi wątpliwości czy w ogóle możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Warto pamiętać, że do czynników, które są brane pod uwagę zalicza się także rozwiązania techniczne i organizacyjne, oszczędność metody wykonania świadczenia opieki zdrowotnej.

Może pojawić się pokusa, by troszkę „podrasować” swoją ofertę. Pytanie jednak czy warto? Otóż, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2019 r., VI SA/Wa 1903/18 jasno wskazano, że Z podaniem nieprawdziwych informacji mamy do czynienia w sytuacji celowego działania oferenta, który mimo świadomości niemożliwości spełnienia warunków, deklaruje taką możliwość. Nie każda nieprawdziwa informacja stanowi podstawę odrzucenia oferty. Nieprawdziwości musi przy tym dotyczyć okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na wynik postępowania. Okolicznościami takimi będą przykładowo nieprawdziwe informacje dotyczące posiadanego potencjału kadrowego lub sprzętowego. Będzie nimi również fakt zatajenia innych okoliczności mogących rzutować na wynik postępowania.

Ryzyko takiego działania może wynikać nie tylko z tego, że w rzeczywistości nie będziecie w stanie wywiązać się z kontraktu. Ale także z tego, że inny oferent może podważyć wybór, co będzie wiązać się ze sporymi problemami.

Etapy konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych składa się z dwóch etapów jawnego oraz niejawnego.

W części jawnej komisja konkursowa w obecności oferentów dokonuje stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert. Następnie otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z tych ofert spełniają warunki opisane w ustawie. Przyjmuje też do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia bądź oświadczenia.

Po dokonaniu tych czynności komisja może:

 • wybrać ofertę lub oferty, które są najkorzystniejsze albo
 • nie dokonać wyboru żadnej oferty, gdy nie przedstawiają one możliwości właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zwracam Waszą uwagę na to, że w części niejawnej konkursu można przeprowadzić negocjacje z oferentami, aby ustalić liczbę planowanych świadczeń czy też ich cenę. Takie negocjacje mają być prowadzone z co najmniej dwoma oferentami.

Jak wspomniałam konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych to podstawowy tryb. Jednak nie kończę na tym swojej opowieści jak można zawrzeć umowę z NFZ, bo już w następnym wpisie przedstawię czym są rokowania oraz jakie są ich zasady.

Jeżeli macie pytania dotyczące konkursu ofert, piszcie w komentarzach:) Uprzedzając, na pewno poruszę temat środków odwoławczych, więc śledźcie kolejne wpisy:)

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w Twojej sprawie? Napisz do mnie k.zalewska@radcazalewska.pl

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Jakub 27 lutego, 2022 o 00:12

  Interesuje mnie również temat środków odwoławczych. Więc zostaje na dłużej 😉

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: