Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Kiedy nie możesz zawrzeć umowy z NFZ?

Katarzyna Zalewska21 czerwca 2022Komentarze (0)

Kiedy nie możesz zawrzeć umowy z NFZ?

Połowa roku już minęła, zatem nadchodzi czas na przygotowanie się do konkursów ofert oraz rokowań w ramach NFZ. Wraz z tym, jak bumerang wraca pytanie kiedy nie można zawrzeć umowy z NFZ? A w ogóle jest taka możliwość? Jest i dziś o tym opowiem.

Cały problem tkwi w art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Nie można zawrzeć umowy o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

Przekładając ten przepis na bardziej ludzki i zrozumiały język. Jeżeli pracujesz w podmiocie, który udziela świadczeń z NFZ to niestety umowa z NFZ nie będzie dla Ciebie. Ustawodawcy chodziło o to, aby umowy z NFZ nie były zawierane w pewnej zamkniętej grupie. Tyle tylko, że jak w wielu sytuacjach ustawa poszła dość daleko i zmusza do kreatywnego rozwiązania tej sytuacji.

Co wtedy zrobić?

Pomysłów na rozwiązanie tego sporu było sporo. Niektórzy uważali, że ten wymóg będzie trzeba spełnić dopiero w momencie zawierania umowy, a nie starcie w postępowaniu. I tu muszę Was rozczarować, ponieważ ta koncepcja nie przejdzie. Stanowczo wykluczono możliwość spełnienia tego warunku dopiero w momencie zawarcia umowy z NFZ.

Co na to orzecznictwo?

 1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 r., II GSK 1061/20: Treść oświadczenia oferenta w zakresie spełnienia warunku zawarcia umowy określonego w art. 132 ust. 3 ustawy musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, zarówno w dniu składania oferty, jak i od początku obowiązywania umowy. Oznacza to zapewnienie o trwałości spełniania warunków w tak określonej przestrzeni czasowej, a co za tym idzie również i w toku postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy o świadczenia opieki zdrowotnej. Oferta ma więc być aktualna w toku całego postępowania, poczynając od jej złożenia, aż do dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy.
 2. Wyrok NSA z 8 grudnia 2020 r., II GSK 1066/20:  (…) Służy to konkretnemu celowi, a mianowicie stworzeniu możliwości jej zweryfikowania na odpowiednim etapie postępowania konkursowego. Prawidłowa wykładnia tego przepisu, w powiązaniu z art. 149 ust. 1 pkt 2 i 7 tej ustawy prowadzi do przyjęcia, że już na etapie składania oferty oferent zobligowany jest do wykazania, iż w przypadku jego oferty nie będzie zachodziła określona w nim przeszkoda do zawarcia umowy z NFZ.
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 r., II GSK 818/20: W toku postępowania konkursowego Komisja konkursowa ma za zadanie ocenę ofert oraz warunków zawartych w ofertach – i na tej właśnie podstawie rozstrzyga konkurs, nie jest natomiast jej zadaniem ustalanie zdarzeń przyszłych, które mogą, ale nie muszą nastąpić.

Kiedy nie możesz zawrzeć umowy z NFZ – praktyka?

Ustawowe rozwiązanie nie oznacza, że nie możesz w ogóle starać się o zawarcie umowy z NFZ pracując już w podmiocie, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trzeba tylko trochę pomyśleć i wykorzystać w tym celu rozwiązania, które przynosi prawo. Co mam na myśli? Np. założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma swoją osobowość prawną, więc jak najbardziej nadaje się do wykorzystania, aby móc wystąpić w postępowaniach NFZ, ale jednocześnie nie tracić dotychczasowych źródeł zarobkowania.

Zatem, jak widzicie istnieje możliwość znalezienia rozwiązania także tego problemu. Czy spotkaliście się z nim w swoich staraniach o uzyskanie umowy z NFZ? Opowiedzcie o tym w komentarzach.

*****

Zwróć uwagę na

Jak podpisać umowę z NFZ

Jakie są kary umowne nakładane przez NFZ

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: