Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Zwolnienie usług medycznych z VAT

Katarzyna Zalewska14 lutego 2023Komentarze (0)

Zwolnienie usług medycznych z VAT – czy jest możliwe w każdym przypadku?

W rozmowach z lekarzami dotyczących zakresu usług medycznych oferowanych w gabinetach często pojawia się medycyna estetyczna. Popyt na ten rodzaj świadczeń jest coraz większy. Ale tym razem chciałabym Ci zwrócić uwagę na aspekt prawnopodatkowy świadczenia usług medycznych – m.in. w kontekście medycyny estetycznej. I przy okazji odpowiedzieć na pytanie czy w każdym przypadku możliwe jest zwolnienie usług medycznych z VAT?

Lektura ustawy o VAT na początek

Na początek art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwalnia się od podatku:

18) Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

18a) Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

19) Usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położonej, medycznych oraz psychologa.

Wydaje się, że sprawa jest prosta. Otóż nie! Problem może powstać w przypadku medycyny estetycznej. Nie każdy zabieg medycyny estetycznej wykonuje się w celu zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Jeżeli zabieg medycyny estetycznej ma celu na poprawę urody bez wskazań medycznych nie zwalnia się go z podatku VAT.

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku zabiegu medycyny estetycznej – co wynika z orzecznictwa?

Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17 listopada 2011 r., I SA/Sz 662/11.

Mając zatem na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny sprawy, jak również przywołane przepisy, prawidłowo organ wskazał, że zwolnieniu od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy podlegają operacje plastyczne wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Jak słusznie wskazał organ, od podatku zwolnione są operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, jednakże przeprowadzane w wyniku doznanego urazu bądź przebytej choroby. W ocenie Sądu, wykonane przez wnioskodawcę zabiegi opisane we wniosku nie mają charakteru leczniczego, gdyż nie wyczerpują ustawowych znamion przypisanych dla usług w zakresie opieki medycznej przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT.

Cel zabiegu medycyny estetycznej wyznacza czy obejmie go zwolnienie z podatku VAT. Jeżeli cel nie spełnia wymogu terapeutycznego nie będzie podlegał zwolnieniu.

Czy są jeszcze jakieś rodzaje usług medycznych, co do których pojawiały się wątpliwości na gruncie podatków?

Medycyna pracy

Tak i należy o nich wspomnieć. Dyskusyjną kwestią było to, czy badania pracowników realizowane w ramach medycyny pracy podlegają zwolnieniu z VAT. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego bywało odmienne.

W wyroku z 5 września 2018 r. (I FSK 1657/16), NSA stwierdził, że usługi medyczne w ramach medycyny pracy zwalnia się z podatku VAT. Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizują cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u. Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

NSA w wyroku z 7 lutego 2018 r., I FSK 866/16 prezentował zupełnie odmienne zdanie.

Jeżeli z okoliczności, w których dany zabieg bądź badanie lekarskie zostało podjęte, wynika, że miało ono inny cel niż ochrona zdrowia ludzkiego, zwolnienie nie będzie przysługiwać. Zwolnienie dotyczy rzeczywistej opieki medycznej skierowanej do indywidualnego pacjenta, która została zaplanowana, rozpoczęta, bądź też planowana w najbliższej przyszłości.

Telemedycyna

Kwestia zwolnienia z VAT usług medycznych świadczonych przy użyciu systemów łączności wzbudzała początkowo kontrowersje. Problem tkwił w tym, czy taki sposób świadczenia usług medycznych rzeczywiście ma wpływ na zdrowie pacjentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 23 czerwca 2015 r., I SA/Kr 721/15 zaprezentował inny pogląd. Usługi telemedycyny, świadczone za pośrednictwem internetu są udzielaniem porad, wykładów, stanowią wskazówki co do sposobu wykonywania ćwiczeń, ich oceny i monitorowania, konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej. Tych działań nie można uznać za opiekę medyczną.

Na szczęście ten dość kontrowersyjny pogląd uległ zmianie, ponieważ orzecznictwo TSUE opowiedziało się zwolnieniem telemedycyny z podatku VAT. Uzasadnienie dla zwolnienia można znaleźć chociażby w wyroku C-48/19.

Podsumowanie

Pozornie wydaje się, że wszystkie usługi medyczne zwalnia się z VAT. Dlatego udzielając udzielając świadczeń w swoim gabinecie – zwłaszcza w przypadku medycyny estetycznej należy mieć na uwadze cel tego świadczenia.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: