Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Zawieranie umów z NFZ – tryb wnioskowy i PSZ

Zgodnie z obietnicą dziś zajmuję się kolejnymi trybami zawierania umów z NFZ – trybem wnioskowym i PSZ. Te tryby różnią się od opisywanego wcześniej konkursu ofert oraz rokowań.

Tryb wnioskowy

Dotyczy zawierania umów ze świadczeniodawcami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poza nocną i świąteczną opieką zdrowotną) i zaopatrzeniem w wyroby medyczne.

W tym trybie nie musisz konkurować z innymi gabinetami, ale wykazujesz, że spełniasz warunki, które umożliwiają Ci zawarcie umowy z NFZ.

Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy oznacza zapewnienie opieki zdrowotnej w jednym z zakresów:

  1. lekarza POZ
  2. pielęgniarki POZ
  3. położnej POZ
  4. transportu sanitarnego.

Realizując umowę dotyczącą świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej rozliczenie odbywa się w oparciu o metodę kapitacyjną.

Co to oznacza?

Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez wzięcie pod uwagę liczby osób objętych tą opieką.

Zawieranie umów z NFZ

Natomiast umowa dotycząca zaopatrzenia w wyroby medyczne będzie dotyczyć:

  • zaopatrzenia w wyroby ortopedyczne (również wykonywane na zamówienie i produkowane seryjnie)
  • środki pomocnicze (nie dotyczy to środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej)
  • zaopatrzenia dotyczącego protetyki słuchu
  • zaopatrzenia dotyczącego optyki okularowej.

Tryb PSZ

Dzięki temu trybowi możliwe jest zawarcie umowy w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia na wniosek dyrektora oddziału NFZ ze świadczeniodawcą zakwalifikowanym do PSZ.

Podstawowy system zabezpieczenia miał na celu zapewnienie kompleksowego i ciągłego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzenie tego typu oznacza brak konieczności udziału w konkursie ofert bądź rokowaniach. Wręcz przeciwnie – to dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do świadczeniodawcy o zawarcie umowy. Minusem takiej regulacji jest to, że po zawarciu umowy w trybie PSZ niemożliwy jest udział w konkursie ofert czy też rokowaniach.

Warto wspomnieć, że taką umowę Narodowy Fundusz Zdrowia może rozwiązać, gdy okaże się, iż świadczeniodawca nie spełnia warunków do wykonywania umowy.

Zawieranie umowy z NFZ

W treści umowy wskazywane są profile świadczeń, które wchodzą w skład udzielanych świadczeń, jak też wysokość wynagrodzenia za poszczególne świadczenia.

Możecie mieć wątpliwości, czy na gruncie trybu wnioskowego oraz trybu PSZ zdarzają się spory między NFZ a gabinetami lekarskimi?

Otóż występują spory dotyczące umów zawieranych w tych trybach i dotyczą np. kar umownych.

Zapraszam Was do lektury wpisów dotyczących środków odwoławczych, które pojawią się niebawem:)

Katarzyna Zalewska
radca prawny

***