Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Reklama wyrobów medycznych

Katarzyna Zalewska09 maja 2022Komentarze (0)

Po pewnym czasie nieobecności wracam do blogowania i omawiania nowych rozwiązań prawnych związanych z sektorem medycznym. Dlatego na pierwszy ogień trafiają nowe zasady reklamy wyrobów medycznych.

Ustawa o wyrobach medycznych, która ma zacząć obowiązywać w maju tego roku wprowadza nowe zasady dotyczące reklamy wyrobów medycznych. W jaki sposób została uregulowana reklama wyrobów medycznych? O tym poniżej.

Reklama wyrobów medycznych

Ustawodawca postanowił sformułować kryteria, jakie musi spełniać reklama. Reklama, która jest skierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana zrozumiale dla laika, czyli praktycznie każdego z nas. Ale nie ograniczono się do tak ogólnego sformułowania. Postanowiono, że reklama wyrobów medycznych nie może:

 • wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód;
 • zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów;
 • dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

Reklamę może prowadzić podmiot gospodarczy. Inne podmioty prowadzą reklamę wyłącznie, gdy inny podmiot gospodarczy ją zatwierdzi.

Działania reklamowe można prowadzić w formie audiowizualnej, dźwiękowej czy też wizualnej. Przy czym musi zawierać przynajmniej nazwę i przewidziane zastosowanie wyrobu.

Jeżeli reklama będzie naruszać zasady opisane w ustawie, wówczas Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nakazuje w drodze decyzji administracyjnej:

a) usunięcie stwierdzonych naruszeń

b) zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy

c) publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama.

Czy nowe zasady mają zastosowanie do innych działań?

Owszem, zasady dotyczące reklamy mają zastosowanie do następujących działań:

 • reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług (w zakresie w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów);
 • prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów lub finansowania takich spotkań;
 • kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści;
 • odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyroków;
 • sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medycznych lub prowadzących obrót wyrobami;
 • prezentowania wyrobów podczas wyżej wymienionych wydarzeń;
 • przekazywania próbek w celu promocji.

Czego nie utożsamia się z reklamą wyrobów medycznych?

Reklamą wyrobów medycznych nie są katalogi handlowe czy też listy cenowe, które zawierają wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną. Ale także informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do opakowań wyrobów.

*****

Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych dostosowują nasze prawo do unijnych standardów, ale także mają zapobiegać niewłaściwym praktykom reklamowym wyrobów medycznych. Czy doprowadzą do rewolucji w reklamach wyrobów medycznych pokaże czas, niemniej nadanie ram regulacyjnych reklamom jest bardzo istotne. Jakie są Wasze przemyślenia o reklamach wyrobów medycznych? Dajcie znać w komentarzach:)

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: