Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Raportowanie zdarzeń medycznych w gabinecie lekarskim

Katarzyna Zalewska11 września 2021Komentarze (0)

Niedawno wszedł w życie nowy obowiązek – raportowanie zdarzeń medycznych w gabinecie lekarskim. Choć wydaje się, że powiedziano o tym prawie wszystko, warto usystematyzować wiedzę w jednym miejscu.

raportowanie zdarzeń medycznyNa początki należy wskazać podstawy prawne raportowania. Są nimi:

 • ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej.

Zdarzenie Medyczne

Czym jest zdarzenie medyczne podlegające raportowaniu? Tu pomocna jest ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem zdarzenie medyczne to:

świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielenia.

System Informacji Medycznej

W skrócie SIM (nie mylić z Sims’ami :)) to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców. To właśnie on służy raportowaniu o zdarzeniach medycznych w gabinecie lekarskim.

No dobrze, znasz już podstawowe pojęcia, które wprowadził ustawodawca, czas przejść do szczegółów tego obowiązku.

Pytanie, z którym często się spotykam dotyczy tego co podlega raportowaniu. Do głównych kategorii danych zalicza się:

 1. dane usługodawcy, czyli gabinetu lekarskiego,
 2. informacje o pacjencie,
 3. dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
 4. miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 5. informacje o pracowniku medycznym udzielającym świadczenia zdrowotnego,
 6. dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 7. inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Dane gabinetu lekarskiego przekazywane do SIM dotyczą numeru księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz numer REGON. Obejmują też numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części prowadzonej przez okręgową radę lekarską.

Informacje o pacjencie obejmuje numer PESEL, identyfikator – kolejny unikalny numer pacjenta, imię i nazwisko oraz datę jego urodzenia i płeć. Zawiera też dane kontaktowe, do których można zaliczyć numer telefonu i adres e-mail.

Wiadomości o świadczeniu zdrowotnym obejmują przede wszystkim kod świadczenia, datę rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia. Ponadto zawiera także kod przyczyny głównej oraz współistniejącej opartej na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Do takich wiadomości zalicza się również kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych.

Jak wynika z rozporządzenia, miejsce wykonania świadczenia też jest ważne, gdyż podaje się jego identyfikator oraz kody identyfikujące.

Informacje o pracowniku medycznym udzielającym świadczenia obejmują jego numer PESEL, imię i nazwisko oraz kod przynależności do danej grupy zawodowej.

Termin raportowania zdarzeń medycznych

Ważny jest też termin raportowania o zdarzeniu medycznym. Możesz wyróżnić dwa terminy:

 • informacje dotyczące recept i danych o ich realizacji, jak też o skierowaniu oraz zmianie statusu skierowania są przekazywane w czasie rzeczywistym,
 • dane opisane w paragrafie 2-5 rozporządzenia są przekazywane w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

Podkreślenia wymaga, że obowiązek raportowania o zdarzeniach medycznych będzie obowiązywał także gabinety udzielające świadczeń finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raportowanie zdarzeń medycznych w gabinecie lekarskim jest kolejną ważną czynnością, którą obowiązany jesteś wykonywać jako lekarz. Z jednej strony służy to płynnemu przepływowi informacji, z drugiej zaś to następny formalny obowiązek, który zabiera Ci czas. Upłynęło zaledwie kilka miesięcy od wprowadzenia w życie obowiązku raportowania, dlatego trudno jest ocenić czy rzeczywiście ma sens. A jakie są Wasze przemyślenia na temat raportowania zdarzeń medycznych – zapraszam do komentowania.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: