Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Katarzyna Zalewska15 listopada 2021Komentarze (0)

Omawiając zagadnienie udostępniania dokumentacji medycznej nie mogę pominąć opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. Kiedy i w jakiej wysokości można pobrać taką opłatę? Dziś wyjaśnię związane z tym wątpliwości.

Można pobierać opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, jeżeli:

 • sporządzono jej wyciąg, odpis, kopię lub wydruk;
 • udostępniono ją na informatycznym nośniku danych;
 • sporządzono kopię dokumentacji medycznej w formie skanu i przekazanie jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Jaka jest wysokość opłaty?

Ustawodawca określił maksymalną wysokość opłaty. Oznacza to, że za:

 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002;
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007;
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej ns informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Ta opłata uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów ta usługa jest opodatkowana.

Kiedy za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty?

Opłata za udostępnienie dokumentacji nie będzie pobierana:

 • gdy pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu udostępnia się dokumentację medyczną po raz pierwszy;
 • jeżeli dokumentacja jest potrzebna z uwagi na postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Czy można powiększyć maksymalną stawkę np. o dodatkowe koszty?

Na to pytanie odpowiedzi udzielały sądy administracyjne. Chodziło przede wszystkim o koszty przesyłki pocztowej wykonanych kopii. Spór pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta (występującym w imieniu pacjentów) a podmiotami leczniczymi dotyczył właśnie tego, czy taką opłatą za przesyłkę obciąża się dodatkowo pacjenta czy też nie ma ku temu podstaw. W rezultacie sądy opowiedziały się za poglądem, w którym opłata za przesyłkę może być doliczana do opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Jak można zauważyć, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby udostępnianie dokumentacji medycznej i związane z tymi opłaty nie były problemem.

Czy mieliście w swojej praktyce kłopoty z opłatą za udostępnianie dokumentacji medycznej? Podzielcie się swoimi opiniami.

*****

Czytaj także

https://prawowgabinecielekarskim.pl/co-zawiera-dokumentacja-medyczna/

https://prawowgabinecielekarskim.pl/jak-udostepnic-dokumentacje-medyczna/

https://prawowgabinecielekarskim.pl/kto-ma-dostep-do-dokumentacji-medycznej/

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: