Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim

Katarzyna Zalewska07 lutego 2022Komentarze (0)

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim to ostatnimi czasy gorący temat zarówno dla lekarzy jak i dla prawników.

Coraz bardziej powszechne jest przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej – również bez posiadania ku temu stosownych kwalifikacji w tej mierze. Jak sami widzicie dziś na tapet biorę temat kontrowersyjny, ale z takimi także trzeba się zmierzyć.

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim, dokładniej stomatologicznym

Zapewne znacie kazus zakończony postanowieniem Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. I KK 23/21 [Tutaj możesz przeczytać całe uzasadnienie]. Sprawa dotyczyła zabiegu powiększania piersi przeprowadzonego przez stomatolog nie mającą do tego uprawnień. Sąd Najwyższy poczynił kilka ważnych uwag na gruncie tej sprawy. Mianowicie, wskazał że:

 • Naruszenie zasad deontologii zawodowej przez lekarza czy lekarza dentystę może nastąpić nie tylko w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej. Może nastąpić również w związku z innymi aktywnościami uznanymi przez ustawodawcę za „wykonywanie zawodu lekarza”.
 • Sąd I instancji odwołując się do treści dokumentu, jak też mając na uwadze opinię biegłego lekarza J. S., specjalisty chirurgii plastycznej, stwierdzającą, że zabieg mógł być wykonywany wyłącznie przez lekarza, ale nie przez lekarza dentystę. Wspomniane wytyczne dotyczące stosowania preparatu jednoznacznie wskazywały na jedno. Że mogą go aplikować „wyłącznie specjaliści posiadający odpowiednie certyfikaty, którzy mają właściwe kwalifikacje zgodnie z lokalnymi regulacjami”. Jak podkreślił Naczelny Sąd Lekarski, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, obszarem działania lekarza dentysty pozostają zęby, część twarzowa czaszki i okolice przyległe. Wobec tego ograniczenia przedmiotowego obwiniona jako lekarz dentysta nie posiadała kwalifikacji do działania poza wskazanym obszarem.

Tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli kwestii regulacji medycyny estetycznej, a przede wszystkim uprawnień do przeprowadzania zabiegu z tego zakresu. Przy czym od razu zastrzegam, że problem medycyny estetycznej nie ogranicza się wyłącznie do gabinetów lekarskich.

Wręcz przeciwnie to palący problem.

Zdarzają się przypadki wykonywania takich zabiegów w gabinetach kosmetycznych bądź kosmetologicznych przez osoby nie mające kwalifikacji. Dopóki wszystko się udaje, nikt nie podejmuje tematu, ale zawsze wszystko jest do czasu…

Naczelna Rada Lekarska podejmuje uchwały i stanowiska…

Naczelna Rada Lekarska dostrzega problem i podejmuje dość zdecydowane kroki, czego przykładem może być uchwala nr 3/22/VIII z 28 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy. Ale zanim przejdę do tej uchwały chciałabym zwrócić uwagę na stanowisko nr 1/21/VIII NRL z 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej.

Otóż Naczelna Rada Lekarska dostrzega zagrożenie, które może wynikać z faktu przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Istotna jest także kwestia odpowiedzialności zawodowej lekarzy podejmujących się takich zabiegów.

Zdaniem NRL konieczne jest uregulowanie tego, kto może taki zabieg wykonywać, zwłaszcza jeżeli wiąże się on z naruszeniem ciągłości ciała.

Naczelna Rada Lekarska postuluje, aby zabiegi mogli wykonywać tylko praktycy posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu danego zabiegu. Dąży do tego, aby takie zabiegi mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści. Jest ważne również ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków.

Pomysł nie jest zły, choć wywoła falę krytyki ze strony osób wykonujących zawód kosmetyczki lub kosmetologa.

Wracając do podjętej uchwały, utrudnia o ile uniemożliwia szkolenie właśnie tych osób przez lekarzy i lekarzy dentystów. Uchwała wprost wskazuje, że lekarz, lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych będących przedmiotem szkolenia.

W uzasadnieniu jasno wskazano, że ten zakaz wiązany jest z prowadzeniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Czy naprawdę warto regulować kwestię medycyny estetycznej?

Patrząc na to z prawnego punktu widzenia tak. I już przedstawiam swoje racje.

Po pierwsze, jako lekarze musicie pamiętać, że standardowe OC nie obejmuje zdarzeń, które wystąpią podczas wykonywania zabiegów medycyny estetycznej bez wyraźnego wskazania medycznego. Więc będziecie odpowiadać za ewentualne powikłania i ich skutki z własnej kieszeni.

Po drugie, coraz częstsze są sytuacje, w których osoba chcąca poprawić swoją urodę trafia do osoby, która nie ma kwalifikacji, a usuwanie powikłań bywa kosztowne i czasochłonne. Może też powodować dodatkowe komplikacje zdrowotne. Tak więc z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej jaką mogą ponosić lekarze wyjaśnienie tej kwestii jest naprawdę potrzebne.

Zdaję sobie sprawę, że mój punkt widzenia może nie spodobać się osobom wykonującym zabiegi medycyny estetycznej bez posiadania kwalifikacji, ale z wieloletnią praktyką. Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku sprawy sądowej będą liczyć się dowody w postaci dokumentów itp. Wtedy sytuacja może nie być już tak korzystna.

*****

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim była i będzie niejednokrotnie przedmiotem wielu orzeczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania takich zabiegów warto przemyśleć czy korzyści rzeczywiście przeważają nad potencjalnymi problemami.

Dajcie znać jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii?

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w Twojej sprawie? Napisz do mnie k.zalewska@radcazalewska.pl

*****

Ubezpieczenie OC w gabinecie lekarskim

Ubezpieczenie OC gabinetu lekarskiego jest warunkiem rozpoczęcia działalności leczniczej.

Takie ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych [Czytaj dalej]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: